Кои сме ние?

Studio Dochev е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 203858166, със седалище в гр. Шумен и адрес на управление м-ст Смесе 91, тел. 0896/ 66 99 89 , електронна поща info@studiodochev.com (наричано по-долу за краткост „Studio Dochev” или „ние”).

Лични данни, които събираме за Вас

Ние приемаме поверителността на Вашите данни много сериозно и ги използваме единствено и само за целите на предоставяне на нашите услуги. Не събираме, използваме или предаваме данни за каквито и да било цели, освен да ви предоставим възможно най-добрата услуга като наши клиенти. Тази информация получаваме директно от Вас, никога не използваме други източници извън личния контакт с Вас.

По-долу сме посочили видовете лични данни, които събираме с оглед предоставяните от нас услуги.

Фризьорски и свързани с тях услуги

За можем да ви предоставим тези услуги, ни е необходима минимална информация, чрез която да можем да ви идентифицираме. Това най-често включва двете Ви имена и телефон за връзка. Освен това, пазим информация, необходима за качественото предоставяне на нашите услуги. Това може да е предпочитания от Вас начин на подстригване, цвят на боя, цвят на коса, цвят на брада, предпочитана козметика, датите и часовете на Вашите посещения и др. Възможно е за предоставянето на услугата да ни е необходима медицинска информация като например алергия към определени продукти, непоносимост (нетолерантност) към определени продукти, бременност, здравословни неразположения и др.

Потвърждение на записан час и изпращане на напомняне

Можем да ви изпращаме потвърждение за записан час и напомняне за предстоящ час на електронната ви поща. Също така, имате възможност да си запазите час чрез нашата страница www.studiodochev.com или във Фейсбук и Инстаграм.

Финансова информация

В случай че изберете да платите с дебитна или кредитна карта за предоставените ви услуги, информацията, която получаваме, може да включва банковата ви сметка, детайли за банковата ви карта и банковите операции (разплащания) между нас.

Какви са нашите правни основания за обработване на личните ви данни?

В съответствие с тези закони, извършваме дейности по обработване въз основа на едно или повече от посочените по-долу правни основания:

  • Обработването е необходимо, за да изпълним наше задължение, по което вие сте страна;
  • Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес, който преследваме;
  • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за предприемане на предварителни стъпки по ваше искане преди встъпването в такъв договор;

Кой има достъп до вашите лични данни?

До Вашите лични данни имат достъп единствено само нашите служители. Когато приложимото законодателство го изисква, достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен на компетентните държавни, съдебни и следствени органи.

Вашите права

Достъп до личните ви данни

Имате право да поискате копие от личните ви данни, с които разполагаме.

Поддържане на вашите лични данни верни и актуални

Имате право да поискате отстраняване на всякакви неточности в личните ви данни. Целта ни е да гарантираме, че всички лични данни са верни и актуални. Също така носите отговорността да ни уведомите за всички промени в личните ви обстоятелства, които могат да направят данните ви неточни – например, промяна на телефон или електронна поща.

Изтриване на лични данни

Имате право да поискате изтриването на всякакви неотносими лични данни, с които разполагаме за вас.

Преносимост на данни

Можете да поискате да ви предоставим личните данни, които съхраняваме за вас, и, когато е технически възможно, да ги предадем на друга организация. Вашето право да поискате това е ограничено до личните данни, за които сте дали съгласието си за обработка, или до личните данни, които обработваме, за да изпълни своите задължения съгласно договор, сключен с вас.

Право на възражение срещу обработване, основано на легитимен интерес

Когато вашите лични данни се обработват поради наши легитимни интереси, можете да възразите срещу такова обработване. В този случай ние няма да обработваме тези лични данни, освен ако не можем да демонстрираме убедителен легитимен интерес за обработването (и този интерес надвишава вашите интереси, права и свободи) или ако е необходимо да обработваме данните за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни. Това може да стане например когато оспорвате точността на личните ви данни, с които разполагаме, ограничавайки ни да ги обработваме, докато не предприемем достатъчно мерки, за да коригираме или потвърдим тяхната точност. Също така може да поискате от нас да ограничим обработването, когато вече не се нуждаем от личните ви данни за целите, за които първоначално са били събрани.

Оттегляне на съгласие

В случаите, в които разчитаме на вашето съгласие да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

Когато сте оттеглили вашето съгласие, моля имайте предвид, че ще продължим да обработваме такива данни, само ако имаме друго правно основание за това (например, имаме законово задължение).

Моля имайте предвид, че оттеглянето на съгласието може да ни попречи да изпълним определени ангажименти към вас, например няма да можем да ви изпращаме напомняне за записан час на електронната ви поща.

Право да бъдете забравени

Вие имате право да поискате да изтрием вашите лични данни и „да бъдете забравен”, когато:

  • личните данни вече не са необходими за целите, за които първоначално са били събрани;
  • обработването на вашите лични данни се основава само на вашето съгласие и Вие оттегляте съгласието си;
  • разчитаме на правното основание на легитимния интерес да обработваме вашите лични данни (освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработката на вашите лични данни и тези основания надвишават вашите интереси); или
  • вашите лични данни са били незаконно обработени или трябва да бъдат изтрити, за да бъде изпълнено приложимо правно задължение съгласно законодателството на ЕС или на държава-членка на ЕС.

В допълнение към правата, посочени по-горе, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни.

Защита на личните ви данни

Ние се ангажираме да защитаваме сигурността на личните данни, които споделяте с нас. В подкрепа на този ангажимент въведохме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни

Като цяло съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото се изисква, като се има предвид целта/целите, за които са събрани. Обикновено това ще бъде периодът, през който вие ползвате нашите услуги. Имайте предвид, че може да съхраняваме някои видове данни за по-дълги периоди от време, както се изисква от приложимото законодателство.

Социални медии

Понякога използваме различни технологии и опции на социалните медии и платформи, за да поддържаме контакт с нашите клиенти, включително, без ограничения, Фейсбук, Туитър, Инстаграм и др. Те са уеб базирани и не са изцяло под наш контрол или управление. Когато използвате тези технологии, може да споделите определена лична информация с трети страни. Ние не използваме, споделяме или съхраняваме такава информация, освен в случаите когато наши служители ви изпращат съобщение или отговарят на друга ваша заявка през съответната платформа. За повече информация може да се запознаете с политиките за поверителност на съответните социални медии и платформи, публикувани на техните уебсайтове

Политика за поверителност на Фейсбук: http://www.facebook.com/policy.php

Политика за поверителност на Туитърhttp://twitter.com/privacy

Политика за поверителност на Инстаграмhttps://help.instagram.com/privacy

 

 

 

 

TOP