Европейска програма

16.09.2020

АСЕН ДОЧЕВ ЕООД е бенефициент по проект  BG16RFOP002-2.073-17048 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел  “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 3 110 лв., от които 2 643.50 лв. европейско и 466.50 .лв. национално съфинансиране.
Период: начало: 14.09.2020 г., край: 14.12.2020 г.

TOP